Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Αξίζει τους οξά εν τους αξίζει;

Κυριακή που μας επέρασε, Vrissiana, Πρωταράς. Περνώ μπροστά που την είσοδο του ξενοδοχείου με κατεύθυνση προς την παραλία. Δίπλα μου 3 μιτσιές, της περιοχής μάλλον, όχι πάνω από 25. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται ένα Mercedes. Το οδηγεί κοπέλα και στη θέση του συνοδηγού κάθεται άντρας.

Η μιά που τες μιτσιές:
"Το αυτοκίνητο εν του αδρώπου τζιαι έδωκεν το της γεναίκας να το οδηγήσει" (!!!) (Τα bold και Italics, δικά μου)

Με τον νουν που κουλιαντιρίζετε, κορούδες, εννα σας πατούν μια ζωή χαμαί, εννα λαλείτε ευχαριστώ, τζιαι εννα είναι που την κκελλέν σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: